Dr MILICA RISTIĆ

psihijatar, psihoterapeut (REBT/CBT)

uživo ili putem Skype-a

063 /107 9754

e-mail: milica.ristic76@gmail.com

 

MOJE UVERENJE:

Verujem da svaki čovek ima svoju sopstvenu snagu uz pomoć koje može ili da reši probleme ili, bar, da umanji patnju povodom teških životnih okolnosti. Tu snagu zajedno pronalazimo tokom psihoterapijskog rada i koučinga.

SA KIM RADIM:

 • Sa odraslim ljudima
 • Sa adolescentima od 15-te godine
 • Pojedinačno ili u grupi
 • Sa porodicama ili partnerima

KOJE JEZIKE KORISTIMO TOKOM RADA:

 • Srpski
 • Englski

KOJE PROBLEME REŠAVAMO ZAJEDNO:

 • bes
 • frustracije
 • strahove
 • patološku ljubomoru
 • stid
 • poboljšanje komunikacije na ličnom i poslovnom planu
 • profesionalno i lično napredovanje
 • otklanjanje štetnih životnih navika (pušnje, preterani unos hrane, štetna upotreba mobilnih telefona, virtuelnih igrica, socijalnih mreža…)
 • preopterećenost i sagorevanje na poslu
 • unapređenje seksualnog života i seksualnosti
 • blage i umerene forme: paničnih napada, anksioznosti, socijalnih i ostalih fobija, opsesivnih i kompulsivnih stanja, depresivnih epizoda
 • poremećaje ponasanja i prilagođavanja
 • postraumatski stresni poremećaj i ostala stanja prouzrokovana stresom
 • smanjenja patnje i unapređenja kvaliteta života  ljudi obolelih od drugih telesnih bolesti i njihovih porodica

 MOJ PRISTUP:

Po obrazovanju sam lekar, psihijatar i psihoteraput (REBT/CBT). Moje dosadašnje iskustvo čini: šesnaest godina rada u kliničkoj i psihoterapijskoj praksi, kao i četiri godine aktivne stručne promocije i marketinga  u farmaceutskoj industriji. Ono doprinosi  da moj pristup bude sveobuhvatan i fleksibilan, a da sama terapija bude precizno iskrojena naspram realnih i praktičnih potreba svakog pojedninačnog klijenta.

KOJU VRSTU PSIHOTERAPIJE I TEHNIKA PRIMENJUJEM:

 •  Racionalno kognitivno bihejhvioralnu terapiju (REBT)
 • Kognitivno bihejvioralnu terapiju i koučing (CBT)
 • Bihejvioralnu aktivaciju
 • Rešavanje problema
 • Trening asertivne komunikacije, trening upravljanja besom, trening unapređenja socijalnih veština
 • Tehnike terapije prihvatanjem i posvećivanjem (ACT)

OSNOVNO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA:

 • Specijalista psihijatrije od 2015, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • CBT/REBT psihoterapeut od 2012, Pridruženi trening centar Albert Elis instituta iz Njujorka, Beograd, Srbija
 • Trening iz CBT koučinga, Prvi međunarodni kongres CBT koučinga, Cluj-Napoca, Rumunija, 2014
 • Trening – kratka CBT intervencije tokom jednog susreta, Prvi međunarodni kongres KBT koučinga, Cluj-Napoca, Rumunija, 2014
 • Trening rešavanja problema, Pridruženi trening centar Albert Elis instituta iz Njujorka, Beograd, Srbija
 • Trening asertivnosti, Pridruženi trening centar Albert Elis instituta iz Njujorka, Beograd, Srbija
 • Osnovni trening ACT, Pridruženi trening centar Albert Elis instituta iz Njujorka, Beograd, Srbija
 • Osnovne tehnike psihodrame, Srpska psihodramska aspocijacija Moreno
 • Doktor medicine od 2001, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ocenite članak
[Total: 45 Average: 3.9]